Maksymilian

/s 1, 1, eauninstall. Exe 1, 1, TSData\Control\control0. Dat 1, 1, Sims2. Ico 1, 1. 4, 1, TSData\Control\control3. Dat 1, 1, TSData\Res\Sound\Techno. Package 1, 1. TSData/Control/control0. Dat 0. 13 kb TSData/Control/control1. Dat 0. 13 kb TSData/Control/control2. Dat 0. 13 kb TSData/Control/control3. Dat 0. 13. TSData/Control/control2. Dat (128 b) TSData/Control/control3. Dat (128 b) TSData/Control/control4. Dat (128 b).PlaintextDownload. Odpowiedz: Cytując treśćWklejając nową. Bytes File c: \ Program Files\EA GAMES\The Sims 2\TSData\Control\control3. Dat 128 bytes File.